Kantavien puurakenteiden edulliseen liittämiseen

PowerFull II täyskierre ruuvit

sc10-cd-2