Sekoitusputki.

Staattinen sekoitin fischer injektiomassoille

Tuote kuvaus

Edut
  • fischerin staattiset sekoittimet sopivat optimaalisesti fischer injektiomassoille.
  • Staattinen sekoitin takaa injektiomassan komponenttien tasaisen sekoittumisen ja siten fischer injektiomassojen luotettavan käytön.

Saatavilla olevat tuote tyypit

Asennusohje

Toimintaperiaate
  • Ulospuristettaessa injektiomassan molemmat komponentit puristuvat staattisen sekoittimin kautta ja siten aktivoituvat.
  • Sekoituskierukka sekoittaa massan ja kovettimen tasaisesti.
  • Älä käytä staattista sekoitinta, jossa ei ole sekoituskierukkaa!
fe80::283b:1a2:f52e:7ce5%9