Ympäristön ja ihmisen hyväksi. - Me kannamme vastuuta

"Aktiivisella ympäristöjohtamisella myötävaikutamme siihen, että meille ja tuleville sukupolville säilyy vahingoittumaton ympäristö." Muovisten ja metallisten kiinnitysjärjestelmien sekä kemiallisten kiinnikkeiden alueilla asentajat ja ammattilaiset luottavat maailmanlaajuisesti fischerin tuotteisiin, järjestelmiin ja palveluihin.

Markkinalähtöisellä tuotteiden kehitystyöllä, kaikkien yritysalueiden jatkuvilla parannuksilla sekä virheettömillä tuotteilla ja palveluilla fischeristä tulee maailmanlaajuisesti asiakkaidensa suosittu kumppani.
Prosessimme on kuvattu integroidussa johtamisjärjestelmässä, joka perustuu standardeihin DIN EN ISO 9001:2008 ja DIN EN ISO 14001:2005.
Johtamispolitiikan perusteella on määritetty yrityksen tavoitteet, jotka toteutetaan fischer ProzessSystems järjestelmällä, kuten esimerkiksi:

  • Jatkuvat parannukset
  • Toimintakykyiset työntekijät
  • Vahvat prosessit
  • Just-in-Time -periaatteet

Tähänastisten ympäristötoimenpiteidemme aikajana

1953
Muovien kierrätys
1977
Kartonkipakkausten erillinen käsittely
1981
Jäähdytysvesivaraajat lämmönlähteenä lämpöpumpuille - Uudisrakennuksen fischer Forschung lämmitys lämpöpumpuilla, hallintorakennuksen lämmitys lämpöpumpuilla
1985
Kaikkien PCB-jäähdytettyjen muuntajien vaihtaminen
1989
Tilaus ympäristösuojeluvaltuutetulta
Äänieristystoimenpiteet
Lämmön talteenotto, ilmastointilaitteet ja tietotekniikka
Jätteiden erottelu kaikilla alueilla
1992
Metallintyöstö: Jätevedenpuhdistamo
1997
Ympäristöjärjestelmän sertifiointi ISO 14001
2000

Kaikkien laitteistojen vanhojen säätöjärjestelmien vaihtaminen uudenaikaisiin, tehokkaampiin ohjausjärjestelmiin, integrointi taloautomaatiotekniikkaan

2004
Tumlingen: Uusi jäähdytin
2006
Tumlingen: Jäähdytysvesihuolto - Jäädytysvesipumppujen vaihtaminen uusiin, tehokkaampiin Horb: Jäähdytysjärjestelmän laajennus: Jäähdytyskone lämpöpumpputoiminnolla
2008
Tumlingen, uudisrakennus, autokorjaamo2010
Tumlingen, lämmityskeskuksen saneeraus: Energiatutkimuksen valmistuminen sis. siirtomahdollisuudet ja päätöksen tulevasta lämmityssuunnitelmasta Horb, kokonaisenergiajärjestelmän tutkimus: Suunnitelman laadinta pitkänaikavälin kestävälle energianhankinnalle.
1970
Lähdeveden käyttö käyttöveden sijasta jäähdytystarkoituksiin
Jäähdytysvesisäiliö 1000 m³ energiavaraajana
1979
Toimitustallenteet erikoisjätteistä
1983
Raskasmetalleista vapaat muovimaalit
Hukkalämmön käyttö, paineilmantuotanto
1987
Klooriton koneöljy
Prosessilämmön talteenotto metallintyöstössä
Varasto vesistöjä vaarantaville aineille
1990
Primäärienergiankäytön vaihtaminen polttoöljystä kaasuun
Varasto syttyville nesteille
1993
Öljynerottimet autojen pesupaikoille
1998
Uudisrakennus Denzlingen Aurinkoenergialaitteisto
2001
Uudisrakennus fischer-järjestelmät autoteollisuudelle
Jäähdytysvesivaraaja, jäähdytystorni vapaajäähdytykseen, hukkalämmön käyttö teollisuuslaitosten lattialämmityksessä, kompressorien hukkalämmön syöttö lämmitysverkkoon, taloautomaatioon liitäminen
Energiatietokanta
2005
Tumlingen: Muovinjalostuksen saneeraus
Jäähdytysjärjestelmän optimointi hukkalämmön käyttöön
Hajautetut kattoilmastointilaitteet lämmön talteenottojärjestelmillä
2007
Tumlingen: Jäähdytysvesihuollon ja vedenpuhdistuksen uudistaminen
Tehokkaampi hukkalämmön käyttö KMT-hallissa (teollisuuslattialämmitys) - Horb: Tuotannon ilmastointi: Suunnittelukilpailu jäähdytyssuunnitelmasta - Denzlingen: Jäähdytysjärjestelmä laajennus
2009
Biotulppa - UGf, esittelee FAKUMA muovimessuilla Friedrichshafenissa ensimmäisen kerran "biotulpan" prototyypin
fischer vierastalo: Pienlämpölaitoksen rakentaminen lämmön- ja sähköntuotantoon
Uusi tietokonekeskus "Green IT"
2011
Tumlingen, lämpökeskuksen saneeraus: Toteutusvaihe kahdella rakennusvaiheella (rakennusvaihe 2 vuonna 2012)
EPD (Environmental Product Declaration) EWI-tuotteille