Kestävyys

Yritysryhmä fischer huolehtii aktiivisesti yhteiskunnallisesta vastuustaan. Tämän vastuun perusteet on kirjattu toimintaperiaatteisiimme, joissa otetaan huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset näkökohdat. fischer suunnittelee taloudellisen kehityksen pitkänaikavälin kestävillä tavoitteilla, jotka eivät saa olla ristiriidassa yhteiskunnan etujen kanssa.

fischerin toimintaperiaatteet ohjaavat kanssakäymistä kaikkien yritykseen sitoutuneiden henkilöryhmien (sidosryhmät) kanssa sekä johtajuuden ymmärtämistä. Ne asettavat myös kehykset taloudelliselle vaikuttamiselle. Luottamuksellinen yhteistyö, luotettava ja vakaa toiminta, keskinäinen arvostus, suoritusten mukaiset korvaukset sekä tulevat organisaatiomuodot ja työmenetelmät kuuluvat samalla tavoin toimintaperiaatteisiimme kuin myös suhdetoiminta ja suhteet lehdistöön sekä muiden suojatun henkisen omaisuuden kunnioitus – jota fischer edellyttää myös omien oikeuksiensa suhteen – sekä aktiivinen työskentely sopivissa toimielimissä, yhteisöissä ja yhdistyksissä.

fischer on harjoittanut jo vuosikymmenien ajan aktiivista ympäristönsuojelua. Siihen sisältyvät yritysprosessit kuten myös ympäristöä säästävissä tuotteissa käytettävien luonnonvarojen tutkimus- ja kehitystyö.

Yrityskoulutuksen lisäksi fischer osallistuu voimallisesti yrityksen ulkopuolisiin koulutusprojekteihin. Yrityksessä edistetään tasa-arvoa ja ammatin ja perhe-elämän yhteensovittamista. Työntekijöiden työturvallisuus ja terveydensuojelu ovat tärkeällä sijalla.

fischer tukee taloudellisten mahdollisuuksien puitteissa sosiaalisia, kulttuuri- ja urheilualoitteita ja yhdistyksiä, jotka ovat harmoniassa yrityksen tavoitteiden ja arvojen kanssa.

Tietoja yritysryhmän fischer johtamispolitiikasta löydät tästä.

fischer-laatustandardi kiinnitystekniikan maailmalle

fischer-laatustandardi kiinnitystekniikan maailmalle

Muovisten ja metallisten kiinnitysjärjestelmien sekä kemiallisten kiinnikkeiden alueilla asentajat ja ammattilaiset luottavat maailmanlaajuisesti fischerin tuotteisiin, järjestelmiin ja palveluihin.

Ympäristön ja ihmisen hyväksi. - Me kannamme vastuuta

Ympäristön ja ihmisen hyväksi. - Me kannamme vastuuta

"Aktiivisella ympäristöjohtamisella myötävaikutamme siihen, että meille ja tuleville sukupolville säilyy vahingoittumaton ympäristö." Muovisten ja metallisten kiinnitysjärjestelmien sekä kemiallisten kiinnikkeiden alueilla asentajat ja ammattilaiset luottavat maailmanlaajuisesti fischerin tuotteisiin, järjestelmiin ja palveluihin.