Tuotteet

Tiivistettyä tuotetietoa

Lisätietoa

Palvelut

Kaikki palvelut samasta paikasta.

Lisätietoa

A|C|T järjestelmät

Vaativien, monimuotoisten julkisivusuunnitelmien toteutus

Lisätietoa

Laajemmat mahdollisuudet

... ja pienemmät kustannukset helpon ja nopean asennuksen ansiosta

Lisätietoa

A|C|T - innovatiivinen kokonaisjärjestelmä

ACT (Advanced Curtain wall Technique) järjestelmällä fischer tarjoaa arkkitehdeille ja suunnittelijoille innovatiivisen, korkealuokkaisen kokonaisjärjestelmän tuulettuvien julkisivujen kiinnittämiseen. Käsittelyteknisten ja taloudellisten etujen lisäksi ACT-järjestelmä antaa arkkitehtoniselle suunnittelulle vapautta ja liikkumavaraa:

ACT:n avulla voidaan käyttää julkisivulevyjä luonnonkivestä 20 mm:n vahvuudesta alkaen sekä lasilevyjä ESG ja TVG 6 mm:n vahvuudesta alkaen. Lisäksi kiinnikkeiden paikat voidaan valita vapaasti levyjen takapuolella. Yksittäisten levyjen tai kaikkien levyjen vaihtaminen on helppoa. Myös rakennusten aukkojen levyt voidaan kiinnittää ongelmitta ja erittäin joustavasti.

Esteettinen huippuominaisuus:
Taustakiinnitystekniikka yhdessä fischerin Zykon-levyankkurien FZP II kanssa mahdollistaa saumat, joissa ei ole näkyviä kiinnitysosia.